торг

 • 1Торгівля людьми і Україні , Виктор Весельский,Вадим Пясковский (2007)
  От издателя:У посібнику проведено комплексний юридичний аналіз злочинів у сфері торгівлі людьми, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики та викладені особливості… 64 UAH

 • 2Вступ до права Світової організації торгівлі , Пітер Ван ден Боше, Сергій Бекетов (2011)
  100 с. У видані розглянуто науково-практичні питання матеріального та процесуального права системи міжнародної торгівлі, а також права Світової організації торгівлі(СОТ). Метою видання є з ясування… 101 UAH

 • 3Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві , Анна Блакита (2017)
  Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, набути практичних навичоквідображення в обліку товарних операцій… 198 UAH

 • 4Міжнародна торгівля та інвестиції , Ирина Павленко,Елена Варяниченко,Наталья Навроцкая (2017)
  От издателя:Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма… 153 UAH

 • 5Міжнародна торгівля (2009)
  От издателя:У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі 223 UAH

 • 6Організація торгівлі , Игорь Мищук,Виктор Ребицкий,Степан Рудницкий,Юрий Хомяк,Виктор Апопий (2017)
  У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних… 335 UAH

 • 7Система регулювання внутрішньої торгівлі України (2012)
  От издателя: Сучасний стан соціально-економічної системи України, загострення глобальної конкуренції актуалізують необхідність пошуку шляхів динамічного розвитку національної економіки, важливу роль… 145 UAH

 • 8Организация электронного обмена данными с торг. партнерами и банками в программе "1 С:Предвриятие 8" , Ельцов Владимир Алексеевич (2009)
  Представленный материал знакомит читателей с некоторыми применяемыми в системе программ "1 С: Предприятие 8" стандартами электронного обмена данными и решениями, реализованными на основе этих… 207 руб

 • 9Ярославово дворище и древний Торг , В. В. Гормин (1972)
  В путеводителе рассказывается об истории создания выдающегося архитектурного ансамбля Ярославова дворища, о его роли в политической и экономической жизни Великого Новгорода 90 руб

 • 10Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України. Понад 800 термінів (2007)
  От издателя:Словник відображає сучасний стан розвитку біржової діяльності і є першим виданням, розробленим після прийняття Господарського кодексу України 63 UAH

 • 11Міжнародна торгівля. Підручник , Ю. Козак,Т. Шпорек,Е. Молендовски (2015)
  Посібник спрямований на активне засвоєння курсу«Міжнародний маркетинг»згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 166 UAH

 • 12Экономика и организация управления розн торг сетями Уч пос , Чеглов В. (2012)
  Книга написана в соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплексом по дисциплине "Экономика и организация управления розничными торговыми сетями", входящими в цикл учебных дисциплин по… 439 руб

 • 13Інтернет-торгівля. Бізнес у стилі web (2018)
  Ринок української електронної комерції набирає обертів. Не хочете залишитися за бортом? Тоді обов’язково розгляньте та врахуйте усі можливості, що дає цей сучасний бізнес-інструмент 248 UAH

 • 14Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем государственном праве , Лодий П.Д. (1828)
  Сочинение Петра Лодия, действительного статского советника, Орденов Св. Равноап. Князя Владимира 3 й степени и Св. Анны 2 й степени Кавалера, свободных искусств и философии д-ра, в Императорском… 1485 руб

 • 15Разные сведения о российской внешней торговле , Януш Леон Вишневский (2012)
  Разные сведения о российской внешней торговле D 13/135:Санкт-Петербург: тип. Деп. внеш. торг., 1829: Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1829 года (издательство "тип. Деп… 1091 руб

 • 16Граф Суворов-Рымникский, великий русский герой: Сост. по сведениям, заимств. из достовер. источиков, ЛунинМК , Лунин (2012)
  Граф Суворов-Рымникский, великий русский герой: Сост. по сведениям, заимств. из достовер. источиков, ЛунинМК:Москва: торг. д. Е. Коновалова и К°, 1914: Воспроизведено в оригинальной авторской… 1091 руб

 • 17Буряты , Веселовская (1901)
  Буряты / Сост. Н. Б. Веселовская; Под ред. А. А. Ивановского A 197/634 U 281/2093:Москва: кн. маг. торг. д. С. Курнин и К°, 1901:Сост. Н. Б. Веселовская; Под ред. А. А. Ивановского Воспроизведено в… 2036 руб

 • 18Переговоры. Полный курс , Гэвин Кеннеди (1998)
  Гэвин Кеннеди, один из самых уважаемых специалистов в области переговоров и автор мирового бестселлера «Договориться можно обо всем!», предлагает исчерпывающее руководство по ведению переговоров в… 299 руб аудиокнига можно скачать

 • 19Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и неожиданные решения , Борисов Дмитрий, Абдульманов Сергей, Кибкало Дмитрий (2015)
  Здравые жизненные бизнес-советы от руководства компании `Мосигра`. В этой книге руководители компании Мосигра делятся своим богатым опытом, рассказывают о пройденном пути, набитых шишках и победах… 378 UAH

 • 20Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и неожиданные решения , Сергей Абдульманов, Дмитрий Кибкало и Дмитрий Борисов (2017)
  Здравые жизненные бизнес-советы от руководства компании `Мосигра`. В этой книге руководители компании Мосигра делятся своим богатым опытом, рассказывают о пройденном пути, набитых шишках и победах… 831 UAH